بله. منوی آموزشی، گزارش ها، چاپ کارت اساتید و کارمندان

از منوی آموزشی، ثبت نام در کلاس، فرم زبان آموزان ثبت نامی کلاس را باز کنید. در این فرم میتوانید با اعمال فیلترهای متفاوت، گزارشهای متنوعی را از سیستم بدست آورده و چاپ بگیرید.

بله. باید تنظیمات پرینتر خود را روی A5 تنظیم کنید سپس چاپ بگیرید.

دو مسیر وجود دارد: 1. از منوی آموزشی، کلاسها، فرم جستجو در کلاس ها را باز کرده و تمام فیلترها را برمیداریم تا کل کلاسها نمایش داده شود ( امکان چاپ هم وجود دارد). 2. از منوی آموزشی، کلاسها، فرم مدیریت کلاسها را باز میکنید و تمام فیلترها را برمیدارید تا کل کلاسها نمایش داده شود.

روش اول) منوی آموزشی، گزارشها، برنامه هفتگی استاد را انتخاب کنید. سپس در فرم باز شده اسم استاد را وارد کنید و چاپ را بزنید. روش دوم) روی اسم استاد دوبار کلیک کنید یا کلید F11 را بزنید تا وارد پنل استاد شوید. سپس برنامه هفتگی را انتخاب کنید و چاپ بگیرید.


دو راه وجود دارد: (1) وارد فرم ثبت نام جامع شده و کلاس موردنظر را انتخاب میکنید و کلید پرینت در سمت چپ صفحه را زده تا لیست زبان آموزان کلاس به همراه وضعیت مالی زبان آموز چاپ شود. (2) از منوی آموزشی، گزارش ها، فرم آمار ثبت نام در کلاس ها را باز کرده و فیلدهای مورد نیاز را وارد کرده و چاپ بزنید. (در این فرم شماره همراه زبان آموز هم نمایش داده میشود)

از منوی کاربران، فرم آزمون تعیین سطح را باز کنید. میتوانید براساس تاریخ تعیین سطح، گزارش و چاپ بگیرید.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب گزارش ها، قالب گزارش پیش فرض فرم ثبت نام را انتخاب کنید. سپس مجددا چاپ بگیرید.

راه اول) در منوی کاربران، جستجوی کاربران، شماره تلفن همراه کاربر هم نمایش داده میشود که میتوانید فیلترهای موردنظر خود را اعمال کنید و چاپ بگیرید. راه دوم) از منوی آموزشی، گزارش ها، آمار ثبت نام کلاسها

از منوی آموزشی، نمرات پایانی، مدیریت نمرات پایانی، کلاس موردنظر را انتخاب کرده و نمرات را وارد کنید. سپس کلید ثبت نهایی یا موقت را بزنید. (در صورت اطمینان میتوانید ثبت نهایی کنید) سپس از فرم جستجو و چاپ کارنامه، کلاس را انتخاب کنید و کارنامه را به صورت تکی یا به صورت کلی چاپ بگیرید. نکته: برای ثبت نمره پایانی حتما باید تاریخ پایان کلاس رسیده باشد.

بعضی از آموزشگاهها برای گرفتن تاییدیه ی اطلاعات وارد شده از زبان آموز فرم ثبت نام را چاپ میگیرند تا زبان آموز امضا کند و آموزشگاه فرم را بایگانی میکند.

از منوی تنظیمات، وارد فرم مشخصات آموزشگاه شوید. در بخش متن آموزشگاه، قوانین آموزشگاه خود را وارد کنید و تایید بزنید. بعد از انجام اینکار قوانین در فرم ثبت نام موسسه شما چاپ میشود.

در منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی کلی نمرات پایانی، میتوانید کلاس موردنظر را انتخاب و هرتعداد از زبان آموزان را که میخواهید انتخاب کنید و چاپ کارنامه را بگیرید. از مسیر منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجو و چاپ کارنامه نیز میتوان چاپ کارنامه را گرفت. از این قسمت نیز میتوانید یا به صورت تکی یا به صورت کلی چاپ گرفت.

بله. نمرات چه ثبت موقت شده باشند چه ثبت نهایی، کارنامه نمایش داده میشود و میتوان چاپ گرفت. هنگامی که نمرات ثبت نهایی شوند، به زبان آموزان از طریق اپلیکیشن و پرتال نمایش داده میشوند.

به منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی کلی نمرات پایانی مراجعه کرده و در فیلتر کلاس، کلاس مورد نظر را انتخاب کرده و کلید چاپ را میزنیم.

(1)منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی و چاپ کارنامه (2)در پنل هر زبان آموز، گزینه چاپ کارنامه وجود دارد (3)در پنل کلاس، نیز گزینه چاپ کارنامه وجود دارد (4)منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی کلی نمرات پایانی

با استفاده از کلید F12 صفحه کلید، میتوانید زبان آموز مورد نظر را در پنجره ای که باز میشود انتخاب کنید تا پنل زبان آموز برای شما باز شود، سپس در قسمت سوابق مالی میتوانید همه پرداختی های او را مشاهده کرده و ویرایش، حذف یا چاپ کنید.

1)از طریق پنل کلاس مورد نظر ،قسمت دسترسی سریع(سمت چپ پنل)،گزینه ی لیست نمرات کلاسی 

2)از طریق منوی آموزشی، قسمت نمرات کلاسی ، فرم نمرات کلاسی (کلاس) ،میتوانید در فیلد کلاس نام و یا کد مورد نظرتان را وارد نمایید ،چنانچه نمره کلاسی برای هر کدام از جلسات این کلاس ثبت شده باشد در قسمت "لیست جلسات کلاس" (سمت راست فرم)، آن جلسات نمایش داده میشود و با انتخاب هر کدام از آنها ،نمرات ثبت شده برای هر زبان آموز به همراه رتبه و نام مهارت (جزئیات)، در قسمت "لیست زبان آموزان " (سمت چپ فرم) ،قابل مشاهده میباشد که از طریق کلید چاپ در قسمت بالایی میتوانید از این نمرات نسخه چاپ تهیه نمایید.

3) میتوانید از طریق منوی آموزشی ،گزارش ها ، لیست نمره کلاسی ، نام یا کد کلاس مورد نظر را وارد نموده ، شماره جلسات مورد نظر را وارد نمایید و گزارش را چاپ بگیرید.