از منوی کاربران، فرم آزمون تعیین سطح را باز کنید. میتوانید براساس تاریخ تعیین سطح، گزارش و چاپ بگیرید.

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را باز کنید، فیلتر نحوه ثبت نام را اینترنتی انتخاب کنید تا لیست افرادی که از طریق سایت ثبت نام کرده اند برای شما نمایش داده شود.

بله. از پنل زبان آموز، قسمت شکایات و پیگیری، میتوانید استفاده کنید و یا از منوی کاربران قسمت ثبت نام و مدیریت کاربران برای زبان آموز مورد نظر در بخش عملیات کلید ... را بزنید و پیگیری را انتخاب نمائید.

راه اول) در منوی کاربران، جستجوی کاربران، شماره تلفن همراه کاربر هم نمایش داده میشود که میتوانید فیلترهای موردنظر خود را اعمال کنید و چاپ بگیرید. راه دوم) از منوی آموزشی، گزارش ها، آمار ثبت نام کلاسها

از منوی کاربران، اکانتهای کاربران، کاربر موردنظر را یافته، علامت سه نقطه جلو اسم شخص را بزنید و غیرفعال را انتخاب کنید، علت غیرفعال کردن را هم مشخص کرده و ثبت بزنید. (از پنل زبان آموز نیز میتوان شخص را غیرفعال کرد)

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را انتخاب کنید. میتوانید براساس فیلترهای دلخواه جستجو کنید که یکی از این فیلترها تاریخ تولد است. برای جستجو براساس تاریخ تولد، تاریخ را کامل و بهمراه سال تولد وارد کنید تا جستجو انجام شود.

ابتدا از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم در تب اداری اطلاعاتی که برای شما مهم تلقی میشود ( اگر وارد نشده باشند جز افرادی محسوب میشوند که اطلاعاتشان ناقص است) را فعال کنید. برای مشاهده لیست افراد با اطلاعات ناقص دو راه موجود است:  از منوی کاربران، ثبت نام و مدیریت کاربران، فیلتر"فقط کاربرانی که اطلاعات آنها ناقص است" را فعال کنید.  از منوی کاربران، جستجوی کاربر، فیلتر اطلاعات ناقص را تیک بزنید و سپس روی کلید رفرش کلیک کنید. هشدار "کارمندانی که ثبت نامی با اطلاعات ناقص دارند" را فعال کنید.(از منوی اطلاع رسانی، مدریت هشدارها)

 

 

برای این موضوع باید از طریق منوی تنظیمات ، قسمت دسترسی ها،دو مورد از دسترسی ها برای کاربر مورد نظر اگر فعال است توسط  " اکانت مدیریت" غیر فعال شود که شامل:

1)دسترسی "اکانت ها- ثبت نام و مدیریت کاربران"

2)دسترسی " عدم نمایش و تغییر رمز ورود به نرم افزار همکاران- اکانت های کاربران"