بله. از منوی حضور و غیاب، گزارش ها، فرم غیبت و تاخیر زبان آموزان را باز کنید، فیلترهای مورد نظر را اعمال کنید تا لیست مورد نظر برای شما نمایش داده شود. امکان چاپ گزارش نیز وجود دارد.

از منوی آموزشی، ثبت نام در کلاس، فرم زبان آموزان ثبت نامی کلاس را باز کنید. در این فرم میتوانید با اعمال فیلترهای متفاوت، گزارشهای متنوعی را از سیستم بدست آورده و چاپ بگیرید.

منوی مالی، گزارش ها، صندوق و بانک روزانه

روش اول) منوی آموزشی، گزارشها، برنامه هفتگی استاد را انتخاب کنید. سپس در فرم باز شده اسم استاد را وارد کنید و چاپ را بزنید. روش دوم) روی اسم استاد دوبار کلیک کنید یا کلید F11 را بزنید تا وارد پنل استاد شوید. سپس برنامه هفتگی را انتخاب کنید و چاپ بگیرید.


دو راه وجود دارد: (1) وارد فرم ثبت نام جامع شده و کلاس موردنظر را انتخاب میکنید و کلید پرینت در سمت چپ صفحه را زده تا لیست زبان آموزان کلاس به همراه وضعیت مالی زبان آموز چاپ شود. (2) از منوی آموزشی، گزارش ها، فرم آمار ثبت نام در کلاس ها را باز کرده و فیلدهای مورد نیاز را وارد کرده و چاپ بزنید. (در این فرم شماره همراه زبان آموز هم نمایش داده میشود)

از منوی کاربران، فرم آزمون تعیین سطح را باز کنید. میتوانید براساس تاریخ تعیین سطح، گزارش و چاپ بگیرید.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب گزارش ها، قالب گزارش پیش فرض فرم ثبت نام را انتخاب کنید. سپس مجددا چاپ بگیرید.

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را باز کنید، فیلتر نحوه ثبت نام را اینترنتی انتخاب کنید تا لیست افرادی که از طریق سایت ثبت نام کرده اند برای شما نمایش داده شود.

راه اول) در منوی کاربران، جستجوی کاربران، شماره تلفن همراه کاربر هم نمایش داده میشود که میتوانید فیلترهای موردنظر خود را اعمال کنید و چاپ بگیرید. راه دوم) از منوی آموزشی، گزارش ها، آمار ثبت نام کلاسها

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم را انتخاب کرده، سپس وارد تب گزارش ها شوید. در قسمت گزارش پیش فرض فرم ثبت نام، قالب مورد نظر را انتخاب کرده و تایید بزنید.

از منوی تنظیمات، مشخصات آموزشگاه، نام و مشخصات و همچنین لوگوی آموزشگاه را وارد کنید تا در رسیدها نمایش داده شود.

از منوی مالی، فرم بدهکاران و بستانکاران را انتخاب میکنید سپس فیلترهای دلخواه را اعمال میکنید تا لیست افراد را نمایش دهد. برای مشاهده افراد بدهکار بابت شهریه نیز میتوانید از بدهکاران و بستانکاران شهریه استفاده کنید.

بله- به منوی حضور و غیاب ، گزارش ها ، غیبت و تاخیر زبان آموزان مراجعه کرده و با اعمال فیلترهای موردنظر، لیست غیبت و تاخیرها برای شما نمایش داده میشود.


آموزشی ، ثبت نام در کلاس، ریزش ها => همراه با اسم زبان آموزان است 

آموزشی ، گزارش ها، ریزش ها => بصورت آمار است و شامل اسم زبان آموزان نمیباشد.


از منوی تنظیمات، فرم پیش فرض گزارش ها را اجرا نمایید. سپس برای رسید ثبت نام زبان آموز در کلاس، قالب موردنظر را انتخاب نمایید تا هنگام چاپ تم انتخابی نمایش داده شود.


از منوی آموزشی، ثبت نام در کلاس، قسمت ریزش ها، میتوان لیست ریزش کلاس ها را مشاهده و چاپ کرد. برای نمایش ریزشی ها حتما باید کلاس ها بسته شده باشد و نمرات زبان آموزان به صورت نهایی ثبت شده باشد  و همینطور ترم به اتمام رسیده باشد تا جز آمار ریزش نمایش داده شوند.