1تعریف انواع دوره

ویدئو آموزشی تعریف انواع دوره با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف انواع دوره با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت انواع دوره ها از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف انواع دوره" انتخاب کنید
انواع دوره ها ، یک دسته بندی برای دوره های آموزشی شما می باشد. سیستم لیمس برخی از دسته بندی ها نظیر نظر رده سنی ، چارت آموزشی(مدت زمانی دوره ها) و زبان آموزشی را برای شما فراهم نموده است و این نوع دوره یک دسته بندی دلخواه برای شما می باشد که در آینده بتوانید از آن گزارش های مختلف را دریافت کنید. به عنوان مثال شما می توانید دسته بندی خود را از نظر مالی انجام دهید و موارد آن را نظیر ، عمومی و خصوصی تعریف نمایید.
توجه نمایید که انوع دوره در سیلابس آموزشی موسسه استفاده خواهد شد و تمامی موارد آموزشی به آن وابسته خواهد بود بنابراین در ورود اطلاعات این بخش تامل فرمایید.
برای ثبت انواع دوره بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال نوع دوره ای شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید نوع دوره بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید نوع دوره ای که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.