3تعریف رده های سنی

ویدئو آموزشی تعریف رده های سنی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف رده های سنی با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت رده های سنی از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف رده سنی" انتخاب کنید
رده سنی ، مربوط به دوره های آموزشی شما می شود که شما بتوانید دوره های خود را مخصوص پایه های سنی مختلف تعریف نمایید و در گزارش ها بتوانید بررسی بهتری بر عملکرد هر رده ی سنی داشته باشید.
رده سنی در سیلابس آموزشی شما مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین در ورود اطلاعات تامل بفرمایید.
برای ثبت رده سنی بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال و همچنین بازه سنی ، اطلاعات شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید رده سنی بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید رده سنی که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.