6تعریف مهارت ها

ویدئو آموزشی تعریف مهارت ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف مهارت ها با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت مهارت ها از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف مهارت ها" انتخاب کنید
مهارت ها ، مربوط به مواردی می شود که شما در کلاس های خود آموزش می دهید و مایل هستید به آنها در قسمت نمرات کلاسی و یا نمرات پایانی ، نمره دهید. مهارت ها در این بخش ، تعریف می شوند و در بخش های بعد به کلاس ها نسبت داده خواهد شد.
برای ثبت مهارت بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال مهارت شما ثبت خواهد شد
اولویت مربوط به ترتیب نمایش در کارنامه و لیست ورود نمره می باشد. (نحوه نمایش به ترتیب این فیلد به صورت صعودی خواهد بود یعنی موردی که شماره کمتری به نسبت سایرین داشته باشد در ابتدا نمایش داده خواهد شد)
بازه ی نمره نیز برای اینکه هنگام نسبت دهی مهارت ها به کلاس ها ، نمره پیشفرض آن برای ورود سریع قرار بگیرد بازه نمره خود را در این بخش قرار دهید. توجه داشته باشید که می توانید برای کلاس های متفاوت مقدار این نمره در هنگام انتصاب تغییر دهید. بنابراین این بازه تنها برای سرعت کار می باشد.
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید مهارت بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید مهارتی که در نمرات کلاسی ، پایانی و یا حتی در کلاس قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.