7تعریف زبان آموزشی

ویدئو آموزشی تعریف زبان آموزشی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف زبان آموزشی با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت زبان های آموزشی از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف زبان های آموزشی" انتخاب کنید
زبان های آموزشی که در موسسه تدریس می شوند در این بخش تعریف می شوند در صورتی که شما زبان های مختلف را در مجموعه خود تدریس می کنید می توانید در این بخش آنها را ثبت کنید تا در گزارش های آینده بتوانید از آن استفاده کنید.
توجه نمایید که زبان های آموزشی در سیلابس آموزشی موسسه استفاده خواهد شد و تمامی موارد آموزشی به آن وابسته خواهد بود بنابراین در ورود اطلاعات این بخش تامل فرمایید.
برای ثبت زبان های آموزشی بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال زبان آموزشی شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید زبان آموزشی بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید زبان آموزشی ای که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.