6سند اول دوره

ویدئو آموزشی سند اول دوره با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی سند اول دوره با کیفیت عالی

به منظور باز کردن فرم اطلاعات اول دوره از منوی مالی و سپس از زیر منوی تنظیمات مالی گزینه ثبت سند اول دوره را کلیک نمایید.
این فرم وضعیت مالی گذشته اشخاص را در سیستم مشخص می کند. از آنجایی که ممکن است شما با اشخاص طرف حساب خود حساب قبلی داشته باشید ، این گزینه در ورود اطلاعات گذشته به شما کمک خواهد نمود
پس از ورود به فرم شما باید شخص مورد نظر را انتخاب کنید و سپس مبلغ و وضعیت بدهکار و یا بستانکار را انتخاب نمایید.
در پایان هم می توانید شرح مختصری برای آن وارد نمایید و سپس بر روی تایید کلیک نمایید.
توجه داشته باشید برای انجام هر تراکنشی ابتدا باید سال مالی تعریف شده باشد.