1اطلاعات پیشفرض موسسه

ویدئو آموزشی اطلاعات پیشفرض موسسه با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی اطلاعات پیشفرض موسسه با کیفیت عالی

برای تعریف اطلاعات پیشفرض موسسه از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات آموزشگاه می شویم.
در این فرم شما می توانید اطلاعات مربوط به موسسه خود را وارد کنید که در ادامه شرح مختصری از هر فیلد خدمت شما ارائه می کنیم
نام موسسه : مورد استفاده در تمامی گزارش ها و مکان های مختلف نرم افزار
نام موسسه (لاتین) : مورد استفاده در گزارش هایی که به صورت لاتین طراحی شده اند
شعار موسسه : مورد استفاده در هشدارها ، و در برخی از گزارش ها در صورت نیاز
شعار موسسه (لاتین) : مورد استفاده در هشدارهای لاتین و در برخی از گزارش ها
لوگو : مورد استفاده در گزارش ها ، سامانه آموزشی و نرم افزار اندروید. توجه داشته باشید سایز این تصویر باید به صورت مربعی باشد و سایز مناسب آن 500*500 می باشد
تلفن : مورد استفاده در گزارش ها و هشدارها
ایمیل : مورد استفاده در برخی گزارش ها(در صورت نیاز)
وب سایت : مورد استفاده در برخی گزارش ها ، سامانه آموزشی و سیستم هشدارها
آدرس : مورد استفاده در سیستم هشدارها و گزارش ها
آدرس(لاتین) : مورد استفاده در برخی گزارش ها
سوپروایزور : فرد گیرنده هشدارهای اصلی و مدیریتی و همچنین اطلاع رسانی های مهم موسسه. برای این فیلد پیشنهاد می شود مدیر موسسه انتخاب شود.
آدرس نسخه پشتیبان : مسیری که به صورت پیشفرض نسخه بکاپ اتوماتیک در آن گرفته می شود