12 هشدار عدم تعیین سطح

ویدئو آموزشی هشدار عدم تعیین سطح با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار عدم تعیین سطح با کیفیت عالی

هشدار عدم تعیین سطح
در این هشدار شما می توانید به کارمندان خود بابت زبان آموزان ثبت نام شده در سیستم که اکانت کاربری آنها فعال می باشد و همچنین در کلاسی تا کنون ثبت نام نشده اند ، و در آزمون تعیین سطح شرکت نکرده اند ، پیامی ارسال کنید تا پیگیری تعیین سطح آنها را انجام دهد می توانید این هشدار را فعال کنید. این هشدار به مسئول ثبت نام شخص ثبت نام شده پیام های لازم را ارسال خواهد کرد.
برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، زبان آموزانی که ثبت نام کرده اند ولی در آزمون تعیین سطح شرکت نکرده اند را جستجو کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.
توجه داشته باشید این پیام برای هر نفر فقط یک بار ارسال خواهد شد و در صورتی که شخص قبل از تعیین سطح در کلاسی ثبت نام شود دیگر این پیام برای وی ارسال نخواهد شد.
در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما را مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.
مدت تاخییر هشدار : مربوط به فرصت شخص ثبت نام کننده برای ثبت آزمون تعیین سطح می باشد. به عنوان مثال در صورتی که می خواهید تا 10 روز پس از ثبت نام شخص در سیستم ، کارمند شما عملیات تعیین سطح را انجام دهد و در صورت عدم انجام هشدار آن ثبت شود این مقدار را برابر با 14440 قرار می دهیم زیرا واحد زمان بر حسب دقیقه می باشد.
نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.
گیرندگان : در صورتی که بخواهید فرد مشخصی در سیستم از عدم تعیین سطح افراد مطلع باشد در این قسمت نام شخص را وارد می کنید. به عنوان مثال شما می خواهید زمانی که تعیین سطح شخصی انجام نشد ، پرسنل امور اجرایی موسسه مطلع شود ، نام وی را در بخش گیرندگان وارد کرده و پس از آن متن پیام را تنظیم نموده و تایید کنید. توجه داشته باشید که متن پیام می تواند شامل کلید واژه ها باشد که در ادامه توضیح می دهیم.
متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که کارمند ثبت نام کننده دریافت خواهد کرد.
کلید واژه های آن شامل
[FullName]= نام و نام خانوادگی شخص ثبت نام کننده
[Count]= تعداد افرادی که برای آنها تعیین سطح انجام نشده است
[detail] = لیست اشخاصی که برای آنها تعیین سطح انجام نشده است
نمایش به مدیر : در صورتی که بخواهید مدیریت مجموعه از عدم تعیین سطح افراد آگاه شود می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متن آن را مطابق کلید واژه های زیر تنظیم کنید.(توجه داشته باشید منظور از مدیر موسسه گزینه سوپروایزور در بخش تنظیمات -> اطلاعات آموزشگاه می باشد)
[FullName]= نام و نام خانوادگی شخص ثبت نام کننده
[Count]= تعداد افرادی که برای آنها تعیین سطح انجام نشده است
[detail] = لیست اشخاصی که برای آنها تعیین سطح انجام نشده است
توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.
نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.
پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.