13 ثبت نام سریع

ویدئو آموزشی ثبت نام سریع با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی ثبت نام سریع با کیفیت عالی

ثبت نام سریع
این قسمت یک فرم کاربردی است که در تمامی بخش های نرم افزار قابل دسترس است و در مواقع شلوغ موسسه می تواند امور ثبت نام زبان آموزان را با سرعت بیشتری انجام دهد.
برای ورود به این فرم در هر مکان که از نرم افزار باشید ، می توانید در نوار بالای نرم افزار بر روی ثبت نام سریع کلیک نمایید تا فرم آن باز شود.
در این فرم با ورود اطلاعات اندکی می توانید امر ثبت نام یک شخص را انجام دهید.
پس از ورود نام و نام خانوادگی که هر 2 الزامی می باشد و انتخاب نوع کاربری شخص ، می توانید ثبت نام را انجام دهید.
فیلدهای دیگری نظیر موبایل و وضعیت شغلی نیز برای تکمیل اطلاعات وجود دارد.
توجه داشته باشید که باید تیک فعال برای این شخص خورده باشد.
در صورتی که تمایل به ثبت نوبت تعیین سطح برای شخص می باشید می توانید تیک چاپ رسید تعیین سطح را فعال کنید و در قسمت چپ فرم ، با ورود اطلاعات مربوطه ، نوبت تعیین سطح را نیز برای شخص ثبت کنید.