1تعریف دوره ها

ویدئو آموزشی تعریف دوره ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف دوره ها با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش ابتدا از منوی آموزشی وارد اطلاعات پایه شده و سپس بر روی دوره ها کلیک نمایید.
منظور از دوره ، مجموعه از کلاس می باشد که یک زبان آموز قرار است در طول مدت فراگیری خود آنها را سپری کند. بنابراین به عنوان مثال اگر شما برای کودکان خود کتاب family & firend را کار می کنید باید یک دوره با عنوان family & firend تعریف کرده و سپس در بخش های بعدی مشخص کنید که این دوره در چند ترم و چگونه برگزار می شود. بنابراین دوره یک مجموعه ی آموزشی می باشد که دسته بندی کلاس ها را برای ما انجام می دهد. ورود بخش دوره ها بسیار حائز اهمیت می باشد بنابراین در ثبت این موارد دقت فرمایید.
برای افزودن دوره جدید بر روی کلید + کلیک نمایید.
در این فرم هر یک از فیلدها را به تفصیل شرح می دهیم.
عنوان : عنوان دوره که می تواند نام مجموعه کتاب و یا حتی رده سنی قرار بگیرد. به عنوان مثال Family & Firend یا کودکان 1
توجه داشته باشید در قسمت های مختلف نام دوره به نمایش گذاشته می شود بنابراین بهتر است به شکلی وارد شود که همه ی پرسنل و زبان آموزان با آن آشنا باشند.
مخفف : مخفف عنوان دوره - در برخی گزارش ها ممکن است به علت کمبود فضا از مخفف دوره استفاده شود.
شرح : به صورت اختیاری می توانید متنی در آن وارد کنید. فقط در همین بخش نمایش داده می شود.
نمایش : فقط دوره های فعال در نرم افزار نمایش داده می شوند . بنابراین باید این گزینه را فعال کنید.
عمومی : در صورتی که از سایت تبلیغاتی لیمس استفاده می کنید می توانید این گزینه را فعال کنید.
زبان آموزشی : زبان آموزشی دوره که در قسمت اطلاعات پایه نحوه ثبت آن آموزش داده شده است.
چارت آموزشی : نحوه برگزاری دوره از نظر زمانی می باشد که نحوه ثبت آن در اطلاعات پایه آموزش داده شده است.
گروه سنی : رده سنی دوره می باشد که این فیلد به صورت اجباری نمی باشد اما پیشنهاد می شود وارد شود تا در گزارش گیری ها وسنجش سود دوره ها بتوان گزارش های مناسبی دریافت کرد. نحوه ثبت آن در قسمت اطلاعات پایه آموزش داده شده است.
نوع دوره : دسته بندی دوره ها بر اساس نیاز شما که بتوانید گزارش های جامع و کلی از آن دریافت کنید. نحوه ثبت آن در قسمت اطلاعات پایه آموزش داده شده است.
تا این قسمت ، اطلاعات اصلی مربوط به دوره ها وارد شده است اما در ادامه برای سهولت در امر چاپ و انتخاب طرح های پیشفرض چاپ برای این دوره می باشد.
طراحی کارنامه : شما می توانید تعریف کنید که برای این دوره از چه طرح کارنامه ای به صورت پیشفرض استفاده شود.
طراحی مدرک پایان دوره : شما می توانید در پایان هر دوره ، یک مدرک پایان دوره به زبان آموز اختصاص دهید و می توانید برای هر دوره قالب منحصر به فردی در این قسمت مشخص کنید.
طراحی لیست نمرات کلاسی : در این قسمت قالب لیست نمرات کلاسی پیشفرض برای این دوره را می توانید مشخص کنید.
لیست حضوروغیاب : در این قسمت می توانید قالب پیشفرض برای چاپ لیست حضوروغیاب را در این بخش مشخص کنید.
لیست تقویم آموزشی : در این قسمت شما می توانید قالب پیشفرض را برای لیست تقویم آموزشی کلاس مشخص کنید.
لیست نمرات پایانی : در این قسمت می توانید قالب پیشفرض نمرات پایانی را مشخص کنید.
توجه داشته باشید که انتخاب قالب های طراحی به صورت کاملا اختیاری می باشد و ورود آنها الزامی نمی باشد.
پس از ثبت موارد بر روی کلید ثبت کلیک نمایید.
برای مدیریت دوره های ثبت شده به فرم مدیریت دوره ها بازگشته و سپس در قسمت عملیات در جلوی نام هر دوره اقدام به ویرایش یا حذف اطلاعات کنید.
توجه داشته باشید در صورتی که یک دوره برگزار کرده باشید و سپس به ویرایش رفته و اطلاعات آن را تغییر دهید در تمام سوابق آن نیز تغییرات جدید اعمال خواهد شد و در تمام خروجی ها تاثیر خود را خواهد گذاشت.
همچنین در صورتی که تمایل به حذف اطلاعات دارید می توانید از کلید حذف استفاده کنید.
نکته : در صورتی که دوره در سیستم استفاده شده باشد قابلیت حذف را نخواهد داشت و شما می توانید به قسمت ویرایش رفته و آن را غیر فعال کنید.