2تعریف استاندارد ها

ویدئو آموزشی تعریف استاندارد ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف استاندارد ها با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش ابتدا از منوی آموزشی وارد اطلاعات پایه شده و سپس بر روی استانداردها کلیک نمایید.
پس از ثبت اطلاعات مربوط به دوره ها ، شما باید متد آموزشی در آن دوره را تعریف کنید و منظور از استاندارد در این بخش این می باشد که شما بتوانید متدهای مختلفی را برای آموزش خود داشته باشید و در صورت نیاز به تغییر در متد آموزشی خللی در سوابق اطلاعاتی شما پیش نیاید.
به عنوان مثال شما ممکن است دوره ای تحت عنوان Family & Firend تعریف کرده باشید و در ابتدای کار این دوره را در طول 16 ترم برگزار کنید اما بعد گذشت چند سال تصمیم بگیرید که این دوره را در 18 ترم برگزار کنید. بنابراین تنها کافی است یک استاندارد جدید تعریف کرده تا مشکلی برای زبان آموزان گذشته و سوابق آنها پیش نیاید.
برای تعریف استاندارد جدید بر روی کلید + کلیک کرده تا فرم افزودن برای شما باز شود.
هر یک از فیلدهای این فرم را به اختصار شرح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی که در قسمت های مختلف نرم افزار به نمایش درخواهد آمد . پیشنهاد می شود بر اساس تعداد ترم و یا نام کتاب وارد شود . به عنوان مثال 18 ترم.
تاریخ شروع : تاریخی که این استاندارد در موسسه شما تدریس شده است
تاریخ پایان : تاریخی که دیگر از این استاندارد در موسسه استفاده نمی شود. در صورتی که استانداردی که تمایل به ثبت آن دارید در حال اجرا می باشد یک تاریخ فرضی برای سال های آتی وارد کنید.
دوره : دوره ای که قصد دارید استاندارد آموزشی را برای آن تعریف کنید را در این بخش وارد کنید
فعال : وضعیت فعال یا غیرفعال بودن استاندارد را مشخص می کند .(در سیستم فقط استاندارد های فعال نمایش داده خواهند شد.)
تعداد محدودیت مشروطی : در صورتی که برای یک زبان آموز در طول تحصیل ، در این استاندارد ، محدودیتی در تعداد مشروطی ها وجود دارد ، آن را در این بخش وارد کنید.
پس از ثبت موارد فوق بر روی تایید کلیک کنید تا اطلاعات شما ثبت شود.
برای مدیریت استاندارد ها می توانید در قسمت عملیات در جلوی هر استاندارد بر روی ویرایش و یا حذف کلیک نمایید.
نکته : در صورت استفاده شدن استاندارد در سیستم ، شما قادر به حذف آن نخواهید بود ، بنابراین می توانید آن را به جای حذف غیرفعال کنید.