6هشدار عدم ثبت برنامه هفتگی

ویدئو آموزشی هشدار عدم ثبت برنامه هفتگی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار عدم ثبت برنامه هفتگی با کیفیت عالی

این هشدار در یادآوری عدم ثبت برنامه هفتگی کلاس ها توسط پرسنل کاربرد دارد تا قبل از شروع کلاس ثبت برنامه هفتگی کلاس فراموش نشود.

برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، عدم ثبت برنامه هفتگی را جستجو کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.

در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما را مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.

مرز بلاک شدن کاربر : در صورتی که بخواهید در صورت فراموشی ثبت برنامه هفتگی اکانت کاربری پرسنل بلاک شود این مقدار را می توانید وارد کنید. پیشنهاد می شود از این گزینه برای پرسنل خود استفاده نکنید زیرا در صورت تخلف توسط پرسنل اکانت ها غیر فعال خواهد شد و دیگر قادر به لاگین در نرم افزار نخواهند بود. در صورتی که به عنوان مثال این عدد را برابر با 2 قرار داده باشید ، به محض این که تعداد این هشدار برای پرسنلی به 2 برسد ، اکانت آن غیر فعال خواهد شد. برای عدم استفاده از این فیلد مقدار را برابر با 0 قرار دهید.

مدت تاخییر هشدار : مربوط به زمان بررسی برنامه هفتگی می باشد. به عنوان مثال در صورتی که تمایل دارید یک روز مانده به شروع کلاس بررسی شود که برنامه هفتگی ثبت شده است و یا خیر این عدد را باید برابر با 1440 قرار دهید زیرا واحد این مقدار بر حسب دقیقه می باشد. این فیلد قابلیت ورود عدد منفی را نیز دارد به عنوان مثال در صورتی که این مقدار را برابر با -1440 قرار دهید ، روز بعد از شروع کلاس این هشدار بررسی خواهد شد.

نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.

گیرندگان : در صورتی که بخواهید فرد مشخصی در سیستم از عدم ثبت برنامه ی هفتگی مطلع باشد در این قسمت نام شخص را وارد می کنید. به عنوان مثال شما می خواهید زمانی که برنامه هفتگی کلاسی ثبت نشده است ، پرسنل امور اجرایی موسسه مطلع شود ، نام وی را در بخش گیرندگان وارد کرده و پس از آن متن پیام را تنظیم نموده و تایید کنید. توجه داشته باشید که متن پیام می تواند شامل کلید واژه ها باشد که در ادامه توضیح می دهیم.

متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که پرسنل دریافت خواهند کرد.
کلید واژه های آن شامل
[FullName]= نام و نام خانوادگی کاربر ثبت کننده کلاس
[detail]= لیست کلاس هایی که برنامه هفتگی آنها ثبت نشده است

نمایش به مدیر : در صورتی که بخواهید مدیریت مجموعه از عدم ثبت برنامه هفتگی آگاه شود می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متن آن را مطابق کلید واژه های زیر تنظیم کنید.(توجه داشته باشید منظور از مدیر موسسه گزینه سوپروایزور در بخش تنظیمات -> اطلاعات آموزشگاه می باشد)

[FullName]= نام و نام خانوادگی کاربر ثبت کننده کلاس
[detail]= لیست کلاس هایی که برنامه هفتگی آنها ثبت نشده است


توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.


نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.

پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.