10هشدار عدم ثبت نام در کلاس پس از تعیین سطح

ویدئو آموزشی هشدار عدم ثبت نام در کلاس پس از تعیین سطح با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار عدم ثبت نام در کلاس پس از تعیین سطح با کیفیت عالی

این هشدار به شما کمک می کند تا کسانی را که در موسسه تعیین سطح شده اند را پیگیری کنید تا در کلاس نیز ثبت نام شوند و موردی فراموش نشود.

برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، زبان آموزانی که تعیین سطح شده اند اما در کلاسی ثبت نام نشده اند را جستجو کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.

در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما سرا مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.


مدت تاخییر هشدار : مربوط به زمان بررسی پس از انجام تعیین سطح می باشد. به عنوان مثال در صورتی که تمایل دارید 10 روز پس از تعیین سطح بررسی شود که شخص در کلاس ثبت نام شده است و یا خیر این عدد را باید برابر با 14400 قرار دهید زیرا واحد این مقدار بر حسب دقیقه می باشد.

نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.

گیرندگان : در صورتی که بخواهید فرد مشخصی در سیستم از عدم ثبت نام در کلاس پس از تعیین سطح مطلع باشد در این قسمت نام شخص را وارد می کنید. به عنوان مثال شما می خواهید زمانی که شخصی در تعیین سطح شرکت کرده اما در کلاسی ثبت نام نشده ، پرسنل امور اجرایی موسسه مطلع شود ، نام وی را در بخش گیرندگان وارد کرده و پس از آن متن پیام را تنظیم نموده و تایید کنید. توجه داشته باشید که متن پیام می تواند شامل کلید واژه ها باشد که در ادامه توضیح می دهیم.

متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که پرسنل دریافت خواهند کرد.
کلید واژه های آن شامل
[FullName]= نام و نام خانوادگی کاربر ثبت کننده تعیین سطح
[detail]= لیست افرادی که تعیین سطح شده اند اما در کلاسی شرکت نکرده اند
[Count] = تعداد افرادی که تعیین سطح شده اند اما در کلاسی ثبت نام نشده اند

نمایش به مدیر : در صورتی که بخواهید مدیریت مجموعه از عدم ثبت نام در کلاس پس از تعیین سطح آگاه شود می توانید این گزینه را فعال کنید و سپس متن آن را مطابق کلید واژه های زیر تنظیم کنید.(توجه داشته باشید منظور از مدیر موسسه گزینه سوپروایزور در بخش تنظیمات -> اطلاعات آموزشگاه می باشد)

[FullName]= نام و نام خانوادگی کاربر ثبت کننده تعیین سطح
[detail]= لیست افرادی که تعیین سطح شده اند اما در کلاسی شرکت نکرده اند
[Count] = تعداد افرادی که تعیین سطح شده اند اما در کلاسی ثبت نام نشده اند


توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.


نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.

پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.