12پیش ثبت نام ترم

ویدئو آموزشی پیش ثبت نام ترم با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی پیش ثبت نام ترم با کیفیت عالی

برای ورود به فرم پیش ثبت نام باید از منوی آموزشی وارد بخش ثبت نام در کلاس شوید و سپس زیر منوی پیش ثبت نام ترم را انتخاب کنید.
در این فرم شما می توانید قبل از تشکیل کلاس زبان آموزان خود را در ترم خاصی ثبت کنید تا پس از مشخص شدن کلاس ها ، شخص را به کلاس منتقل کنید.
برای افزودن مورد جدید بر روی + کلیک کنید.
در این فرم هر کدام فیلدها را به تفصیل بیان می کنیم.
زبان آموز : شخصی که قصد دارید برای آن پیش ثبت نام را انجام دهید.
ترم آموزشگاهی : ترمی که زبان آموز در آن قصد ثبت نام را دارد.
دوره و ترم : سطح و کلاسی که زبان آموز قصد شرکت در آن را دارد.
تاریخ : تاریخ پیش ثبت نام
مبلغ پرداختی : در صورتی که زبان آموز در هنگام پیش ثبت نام مبلغی را پرداخت کرد باید در این قسمت وارد نمایید.
پس از ورود اطلاعات بر روی ثبت کلیک نمایید.
در صورتی که مبلغی را نیز وارد کرده باشید ، پس از ثبت اطلاعات فرم دریافت هزینه برای شما باز می شود که می توانید نحوه پرداخت شخص را مشخص کنید.
در فرم مدیریت پیش ثبت نام ها شما می توانید با فیلتر های بالا به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا کرده و آنها را مدیریت نمایید.
در صورتی که فیلتر قطعی را فعال کنید ، پیش ثبت نام هایی که منجر به ثبت نام شده اند را به شما نمایش خواهد داد . همچنین چندین فیلتر دیگر در این فرم در دسترس است که می توانید آنها را به صورت چند موردی اعمال کنید. به عنوان مثال پیش ثبت نام های ترم تابستان 1 که قطعی شده اند.
در جلوی هر آیتم در جدول پایین یک سری عملیات وجود دارد که می توانید از آن استفاده نمایید.
برای ویرایش و حذف می توانید از آیکن های مربوطه استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که با حذف آیتم ، اطلاعات مالی و پرداختی های شخص نیز حذف خواهد شد بنابراین در این مورد دقت بیشتری بفرمایید.
گزینه چاپ رسید ، اطلاعات مالی و آموزشی شخص را برای شما چاپ می کند تا بتوانید رسید را به زبان آموز تحویل دهید.
گزینه های دیگری در عملیات موجود می باشد که با کلیک بر روی ... نمایان می شود.
گزینه اول مربوط به قطعی کردن ثبت نام می باشد. در صورتی که بخواهید این پیش ثبت نام را تبدیل به ثبت نام کنید باید از این کلید استفاده نمایید که پس از کلیک بر روی آن به فرم ثبت نام در کلاس منتقل می شوید که می توانید از بین کلاس ها ، کلاسی را انتخاب نموده وشخص را در آن ثبت نام کنید. توجه داشته باشید برای اینکه اطلاعات مالی پیش ثبت نام شخص به پرداختی های این کلاس منتقل شود حتما باید از این طریق ثبت نام در کلاس را انجام دهید.
گزینه بعدی مربوط به اصلاح مبالغ دریافتی شخص می باشد. که می توانید اطلاعات مالی را ویرایش نمایید.
گزینه آخر نیز مربوط به انصراف از پیش ثبت نام می باشد که شما می توانید با ورود تاریخ و توضیحات انصراف شخص را ثبت کنید . همچنین در صورت وجود پرداختی توسط زبان آموز ، برای شما کلید پرداخت به زبان آموز فعال خواهد شد که بتوانید مبالغ پرداختی وی را بازگردانید.

توجه داشته باشید که این فرم در ثبت نام قبل از کلاس بندی های ترم می تواند به شما کمک کند و شما می توانید قبل از چینش کلاس ، هزینه را از کاربر دریافت کنید.