13هشدار ارسال برنامه هفتگی و تاریخ شروع و پایان کلاس

ویدئو آموزشی هشدار ارسال برنامه هفتگی و تاریخ شروع و پایان کلاس با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی هشدار ارسال برنامه هفتگی و تاریخ شروع و پایان کلاس با کیفیت عالی

این هشدار پس از ثبت نام شخص در کلاس ، برای وی اطلاعات برنامه هفتگی و تاریخ شروع کلاس را ارسال می کند.

برای تنظیم این هشدار باید از منوی اطلاع رسانی وارد مدیریت هشدار ها شوید و سپس در لیست موجود ، ارسال برنامه هفتگی و تاریخ شروع و پایان کلاس را جستجو کنید و بر روی کلید ویرایش در جلوی آن کلیک کنید.

توجه داشته باشید که این هشدار فقط در هنگام ثبت نام شخص در کلاس و یک بار برای آن ارسال می شود.

در ادامه هر یک از فیلدهای موجود را شرح می دهیم.
وضعیت : وضعیت فعال بودن این هشدار در موسسه شما سرا مشخص می کند ، در صورتی که تمایل به استفاده از آن دارید باید بر روی حالت فعال باشد.

نوع پیامک : نوع پیامک نحوه ارسال پیام را مشخص خواهد کرد به این معنا که هر نوع پیام از طریقی ارسال خواهد شد.
برای تعریف انواع پیام باید از منوی تنظیمات وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را تعریف انواع پیام انتخاب کنید.
در این بخش انواع پیام موجود در سیستم می باشد که پیشنهاد می شود شما برای هر هشدار خود نوع پیام مختص خود را تعریف کنید. برای افزودن بر روی کلید + کلیک کنید. در این فرم هر فیلد را برای شما توضیح می دهیم
عنوان : عنوان نمایشی در فرم ها
توضیحات : فیلدی اختیاری که فقط در این بخش نمایش داده می شود.
وضعیت : فقط پیام های گروه های فعال ارسال می شود . به عنوان مثال در صورتی که هشدار شما فعال باشد اما این فیلد غیر فعال باشد ، پیام های آن برای کاربران ارسال نخواهد شد. بنابراین برای ارسال پیام باید این گزینه فعال باشد.
در ادامه 4 متد ارسال وجود دارد که شما در صورتی که هر بخش را در پک نرم افزاری خود دارا می باشید را می توانید فعال نمایید. توجه داشته باشید که می توانید برای هر گروه پیام به چند روش نیز ارسال داشته باشید به عنوان مثال یعنی هم از طریق notification در گوشی و هم پیامک.
پس از انتخاب متدهای ارسال و ورود اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید.
حال به فرم مدیریت هشدار باز می گردیم و نوع پیامکی ثبت شده را در فیلد نوع پیامک انتخاب می کنیم.

گیرندگان : برای این هشدار پیشنهاد می شود فعال نکنید.

متن پیامک : در این هشدار مربوط به متنی است که زبان آموز دریافت خواهد کرد.
کلید واژه های آن شامل
[StudentName] = نام و نام خانوادگی زبان آموز
[ClassTitle] =عنوان کلاسی که در آن ثبت نام شده
[StartDate] = تاریخ شروع کلاس
[EndDate] = تاریخ پایان کلاس
[MinWeekly] = برنامه هفتگی به صورت عبارت کوتاه(یعنی فقط روزهای زوج یا فرد)
[Weekly] = برنامه هفتگی کامل
[AcademyName] = نام آموزشگاه

نمایش به پدر : در صورتی که بخواهید والدین زبان آموز نیز از وضعیت ثبت نام فرزند خود مطلع شوند می توانید این گزینه را فعال کنید.
کلید واژه های قابل استفاده در متن آن
[StudentName] = نام و نام خانوادگی زبان آموز
[ClassTitle] =عنوان کلاسی که در آن ثبت نام شده
[StartDate] = تاریخ شروع کلاس
[EndDate] = تاریخ پایان کلاس
[MinWeekly] = برنامه هفتگی به صورت عبارت کوتاه(یعنی فقط روزهای زوج یا فرد)
[Weekly] = برنامه هفتگی کامل
[AcademyName] = نام آموزشگاه

نمایش به مادر : در صورتی که بخواهید والدین زبان آموز نیز از وضعیت ثبت نام فرزند خود مطلع شوند می توانید این گزینه را فعال کنید.
کلید واژه های قابل استفاده در متن آن
[StudentName] = نام و نام خانوادگی زبان آموز
[ClassTitle] =عنوان کلاسی که در آن ثبت نام شده
[StartDate] = تاریخ شروع کلاس
[EndDate] = تاریخ پایان کلاس
[MinWeekly] = برنامه هفتگی به صورت عبارت کوتاه(یعنی فقط روزهای زوج یا فرد)
[Weekly] = برنامه هفتگی کامل
[AcademyName] = نام آموزشگاه

توجه داشته باشید که شما می توانید هر متن دلخواهی را قبل و بعد از کلید واژه ها قرار دهید. نکته مهم که کلید واژه ها دقیقا باید به همین صورت وارد شوند و حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.


نکته مهم در رابطه با متون پیام ها : شما برای استفاده از کلید واژه ها مجبور به استفاده از تمام آنها نیستید و می توانید از هر کدام از آنها که تمایل دارید استفاده نمایید.

پس از تنظیم موارد بر روی ثبت کلیک نمایید.