3مدیریت تخفیف اتوماتیک

ویدئو آموزشی مدیریت تخفیف اتوماتیک با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت تخفیف اتوماتیک با کیفیت عالی

برای ورود به فرم مدیریت تخفیف اتوماتیک می توانید از منوی مالی وارد بخش تنظیمات مالی شوید و سپس بر روی مدیریت تخفیف اتوماتیک کلیک نمایید.
در این قسمت شما می توانید به افراد در هر ترم گروه تخفیفی را نسبت دهید تا شخص درصورت ثبت نام اینترنتی و یا در هنگام ثبت نام در سیستم ویندوز ، به صورت اتوماتیک گروه تخفیف خود را دریافت کند.
برای افزودن مورد جدید بر روی کلید + کلیک نمایید.
ابتدا باید زبان آموز مورد نظر و یا زبان آموزان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس گروه تخفیف مد نظر خود را انتخاب کنید.
بعد از آن ترمی را که می خواهید زبان آموز در آن این تخفیف را دریافت کند انتخاب کنید و در صورتی که تمایل دارید زبان به صورت دائمی از این گروه تخفیف استفاده کند ترم را هیچ گزینه ای انتخاب نکنید.
برای ویرایش موارد ثبت شده می توانید از کلید ویرایش استفاده نمایید و برای حذف نیز از آیکن مربوطه اقدام کنید.
توجه داشته باشید ویرایش و حذف فقط قبل از تخصیص کاربرد خواهد داشت و در صورتی که زبان آموز با استفاده از این تخفیف ثبت نام شده باشد ، اطلاعات آن باقی خواهد ماند و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.