4سند افتتاحیه و اختتامیه

ویدئو آموزشی سند افتتاحیه و اختتامیه با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی سند افتتاحیه و اختتامیه با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم باید از منوی مالی وارد تنظیمات مالی شده و سپس بر روی سند افتتاحیه و اختتامیه کلیک نمایید.
این فرم برای بستن سال مالی قبل و انتقال باقیمانده اسناد آن به سال مالی جدید می باشد.
برای انجام این کار شما تنها باید سال مالی مبدا یعنی همان سال مالی که قرار است بسته شود و سال مالی مقصد یعنی سال مالی جدیدی که اسناد نتایج مانده اسناد قرار است به آن منتقل شود را انتخاب کنید. پس از انتخاب می توانید بر روی تایید کلیک کنید.
توجه داشته باشید در صورتی که سال مالی بسته شود دیگر اسناد آن قابلیت ویرایش را نداشته و همچنین دیگر امکان ثبت سند در آن وجود ندارد بنابراین در صورتی که این کار را انجام می دهید باید تمام اسناد مالی سال قبل یا همان مبدا به صورت صحیح ثبت شده باشد.