8لیست بلاک های مالی

ویدئو آموزشی لیست بلاک های مالی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی لیست بلاک های مالی با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی لیست بلاک های مالی کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید افرادی را که سیستم به علت مشکلات مالی بلاک کرده است را ویرایش کرده و از حالت بلاک خارج کنید.
این فرم در مدیریت افرادی که مشکلات مالی داشته اند به شما کمک می کند تا بتوانید در سیستم مالی نظم دهی کنید. در واقع سیستم افرادی که مشکل مالی دارند ، را به عنوان بلاک مالی تشخیص خواهد داد و از شرایط پرداخت چک و قسط را از آنها صلب خواهد نمود. نحوه بلاک کردن که از طریق پنل زبان آموزی و یا توسط سیستم به صورت اتوماتیک انجام می پذیر در ادامه توضیح داده خواهد شد.
شما در جلوی هر آیتم در این فرم می توانید از گزینه آزادسازی استفاده کنید. در صورتی که آزادسازی انجام گیرد قابلیت پرداخت چک و قسط برای وی مجدد فعال خواهد شد اما در سوابق وی ، این مشکل مالی باقی خواهد ماند. در صورتی که از حذف در جلوی هر آیتم استفاده کنید علاوه بر آزاد سازی ، این مورد از سوابق وی نیز حذف خواهد شد.