2 پیشنهاد تشکیل کلاس

ویدئو آموزشی پیشنهاد تشکیل کلاس با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی پیشنهاد تشکیل کلاس با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش کلاس ها شده و سپس بر روی کلاس های پیشنهادی کلیک نمایید.
این فرم به شما در بررسی برای تشکیل کلاس جدید کمک می کند.
شما پس از انتخاب دوره می توانید در هر ترم از این دوره بررسی کنید که چه تعداد زبان آموز معلق و یا ثبت نامی جدید که در کلاسی ثبت نام شده اند دارید.
در جلوی هر شماره ترم ، 3 ستون اصلی وجود دارد :
بر اساس سطح : بر اساس level اشخاص به شما گزارش می دهد که در این شماره ترم چه تعداد شخص در سیستم وجود دارد . همچنین این تعداد را بر اساس تفکیک دختر و پسر ارائه می کند که شما می توانید با کلیک بر روی هر آیتم افراد در آن را نیز مشاهده کنید.
بر اساس آخرین ترم : این مورد بر اساس آخرین ترم گذرانده شده زبان آموز به شما گزارش می دهد. یعنی زبان آموزی که ترم 1 را گذرانده در ترم 2 پیشنهاد خواهد داد . در این بخش نیز نحوه نمایش بر اساس جنسیت دختر و پسر به صورت مجزا می باشد که شما می توانید با کلیک بر روی هر آیتم افراد آن را نیز ملاحظه فرمایید.

بر اساس پیشنهاد : این قسمت بر اساس پیشنهاد شخص تعیین سطح کننده می باشد و در صورتی که هنگام تعیین سطح ترم پیشنهادی وارد شده باشد در این قسمت نمایش داده خواهد شد.
در این قسمت نیز نمایش بر اساس جنسیت دختر و پسر به صورت مجزا می باشد و شما می توانید با کلیک بر روی هر آیتم افراد آن را ملاحظه فرمایید. توجه داشته باشید این مورد فقط در صورتی که زبان آموز ترم اولی باشد نمایش داده خواهد شد.

توجه داشته باشید این فرم فقط افراد معلق در سیستم را نشان می دهد و افراد معلق افرادی می باشند که اکانت کاربری آنها فعال می باشد و در کلاس های جاری نمی باشند.