3 جستجوی برنامه هفتگی

ویدئو آموزشی جستجوی برنامه هفتگی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی جستجوی برنامه هفتگی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش برنامه هفتگی شده و سپس بر روی جستجوی برنامه هفتگی کلیک نمایید.
این فرم لیست برنامه کلاسی ترم جاری را نمایش می دهد. که شما می توانید با فیلترهای مختلفی که در بالای فرم قرار دارد لیست های مورد نیاز خود را به دست آورید.
به عنوان مثال شما ممکن است بخواهید برنامه کلاسی هر مکان را بر درب آن نصب کنید. تنها کافی است که در این فرم ، شما فیلتر مکان را انتخاب کنید و بر روی چاپ کلیک کنید.
از اعمال فیلتر های بالا می توانید خروجی های متنوعی را به دست آورید.