5 مدیریت ریزش ها

ویدئو آموزشی مدیریت ریزش ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت ریزش ها با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش ثبت نام در کلاس شده و سپس بر روی مدیریت ریزش ها کلیک نمایید.
این فرم ریزش های موسسه را به شما نمایش می دهد. شما می توانید با اعمال فیلترهای مختلف گزارش های جامعی از این فرم دریافت کنید.
به عنوان مثال در صورت انتخاب یک ترم می توانید ریزش های آن را ملاحظه کنید. و با انتخاب یک استاد ریزش های آن استاد را در یک ترم خاص و یا در طول دوره تدریس ملاحظه کنید تا بتوانید عملکرد آن را مقایسه کنید.
با استفاده از کلید بالا می توانید به افرادی که در جدول نمایش داده می شود پیام ارسال کنید.
همچنین می توانید به عنوان مثال تیک فقط افراد بدهکار را زده تا فقط افراد بدهکار به شما نشان داده شود.
همچنین در انتهای نام هر شخص یک کلید غیرفعال سازی وجود دارد که می توانید با پیگیری و تماس علت غیرفعال سازی را نیز مشخص کنید.
همچنین یک گزینه چاپ وجود دارد که جدول نمایش را برای شما چاپ کرده و در پایین آن دسته بندی بر اساس دوره ، کلاس و استاد نیز وجود دارد.