6 آمار ثبت نام کلاس ها

ویدئو آموزشی آمار ثبت نام کلاس ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی آمار ثبت نام کلاس ها با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی آمار ثبت نام کلاس ها کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید هر یک از فیلترها که مد نظرتان می باشد را انتخاب کرده و بر روی چاپ کلیک نمایید.
همچنین در صورتی که بخواهید می توانید فیلترها را به صورت تجمعی انتخاب کنید به عنوان مثال آمار ثبت نام ترم تابستان 1 در دوره ی Advanced
این گزارش ، آمار زبان آموزان را به صورت کلاس به کلاس به شما می دهد که می توانید در آمارگیری ها از آن استفاده نمایید.
در پایین فرم انتخاب فیلترها ، انتخاب طراحی نیز وجود دارد که در صورت وجود طرح های مختلف می توانید از آن بهره بگیرید.