7 لیست حضوروغیاب

ویدئو آموزشی لیست حضوروغیاب با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی لیست حضوروغیاب با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی لیست حضوروغیاب کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید لیست حضوروغیاب خود را کلاس به کلاس تهیه کنید همچنین می توانید مجموعه از کلاس ها را انتخاب کرده و لیست آنها را چاپ کنید.
در این فرم به صورت پیشفرض چندین طرح برای خروجی گرفتن مهیا می باشد که می توانید از هر کدام از آنها استفاده کنید.