8 کارت ورود به جلسه

ویدئو آموزشی کارت ورود به جلسه با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی کارت ورود به جلسه با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی کارت ورود به جلسه کلیک نمایید.
در این فرم در صورتی که شما برای آزمون پایانترم خود از کارت ورود به جلسه آزمون استفاده می کنید ، میتوانید فرم آن را به صورت الکترونیک برای زبان آموزان صادر نمایید.
در این فرم قابلیت چاپ به صورت کلاسی وجود دارد.
همچنین می توانید برای افرادی که بدهی مالی دارند ، کارت را صادر نکنید.
طرح های مختلفی برای چاپ نیز وجود دارد که می توانید با انتخاب هر کدام از آنها عملیات چاپ را انجام دهید.