9 برنامه هفتگی مکان

ویدئو آموزشی برنامه هفتگی مکان با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی برنامه هفتگی مکان با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی برنامه هفتگی مکان کلیک نمایید.
در این فرم شما در صورتی که بر محل مکان های کلاس خود قصد دارید برنامه هفتگی آن مکان را نصب کنید می توانید از این فرم استفاده کنید.
برای چاپ نیز ابتدا باید مکان های دلخواه خود را انتخاب کرده و بر روی چاپ کلیک کنید.