10 برنامه هفتگی استاد

ویدئو آموزشی برنامه هفتگی استاد با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی برنامه هفتگی استاد با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی برنامه هفتگی استاد کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید به اساتید خود لیست برنامه هفتگی را ارائه کنید.
برای اینکار کافی است تا اساتید دلخواه خود را انتخاب کرده و بر روی چاپ کلیک نمایید.