14 لیست زبان آموزان برای آموزش و پرورش

ویدئو آموزشی لیست زبان آموزان برای آموزش و پرورش با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی لیست زبان آموزان برای آموزش و پرورش با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی لیست زبان آموزان برای آموزش و پرورش کلیک نمایید.
با استفاده از این فرم شما می توانید لیست زبان آموزان خود را به آموزش و پرورش و یا سایر ارگان ها ارائه کنید.
برای این کار ابتدا باید ترم مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس بر روی چاپ کلیک کنید.
در صورتی که بخواهید فقط یک سری دوره خاص ، در گزارش نمایش داده شود ، می توانید دوره ها را انتخاب کرده و سپس بر روی چاپ کلیک نمایید.
همچنین در صورتی که بخواهید تعداد مشخصی از زبان آموزان در گزارش ارائه شود می توانید حداکثر زبان آموز در دوره را مقداردهی کنید. به عنوان مثال در صورتی که تعداد زبان آموزان شما در دوره Advanced در این ترم 60 می باشد و شما مقدار این فیلد را برابر با 40 قرار دهید ، فقط 40 نفر از آنها در لیست کلاس ها محاسبه خواهد شد.
همچنین در صورتی که بخواهید فقط یک جنسیت در گزارش نمایش داده شود می توانید آن را نیز انتخاب کنید.
در انتها طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی چاپ کلیک کنید.