15 آمار ثبت نام فصلی

ویدئو آموزشی آمار ثبت نام فصلی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی آمار ثبت نام فصلی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی آمار ثبت نام فصلی کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید با انتخاب سال مورد نظر ، فصول آن سال را مورد بررسی قرار دهید و میزان ثبت نام در هر دوره را مشخص کنید. همچنین در صورتی که بخواهید در سال های مختلف این کار را انجام دهید می توانید به جای انتخاب سال بازه تاریخی را انتخاب نمایید.