17 صدور مدرک پایان دوره

ویدئو آموزشی صدور مدرک پایان دوره با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی صدور مدرک پایان دوره با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی صدور مدرک پایان دوره کلیک نمایید.
این فرم برای زبان آموزانی که ترم آخر هر دوره باشند کاربرد دارد و می توانید برای آنها گواهی پایان دوره صادر کنید. در این فرم در بالای فرم 2 فیلتر مهم وجود دارد که با فعال کردن آنها می توانید اشخاصی را که مدرک پایان دوره به آنها صادر کرده اید و یا باید برای آنها مدرک صادر کنید ، مشاهده کنید.
همچنین از طریق سایر فیلترها نیز می توانید به گزارش مد نظر خود دست پیدا کنید.
در جلوی نام هر زبان آموز 2 کلید چاپ و اعطا وجود دارد که پس از تحویل مدرک به شخص باید بر روی اعطا کلیک کنید.
همچنین برای انتخاب قالب طرح باید در مدیریت دوره ها قالب مدرک پایان دوره هر دوره را انتخاب کرده باشید.