18 چاپ کارت زبان آموزی

ویدئو آموزشی چاپ کارت زبان آموزی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی چاپ کارت زبان آموزی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی چاپ کارت زبان آموزی کلیک نمایید.
در این فرم می توانید برای زبان آموزان خود کارت زبان آموزی چاپ کنید.
در ابتدا باید دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس زبان آموزانی که قصد دارید کارت برای آنها صادر کنید را انتخاب کنید و یا از کلید انتخاب همه استفاده کنید.
همچنین فیلترهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.
یک فیلتر کاربردی و مهم در بالا وجود دارد که می توانید با فعال کردن آن ، فقط برای افرادی که کارت برای آنها صادر نشده است ، کارت چاپ کنید.
در سمت چپ فرم می توانید تاریخ اعتبار کارت را وارد کرده و سپس طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید.
حال برای چاپ 2 گزینه وجود دارد ، گزینه اول مربوط به چاپ به تعداد در روی یک برگه می باشد به عنوان مثال 8 کارت بر روی یک برگ A4 و گزینه دوم مربوط به چاپ مستقیم کارت و استفاده از پرینتر های مخصوص کارت می باشد.
توجه داشته باشید در صورت استفاده از کلید چاپ ، زبان آموزان انتخابی به لیست افرادی که کارت دریافت کرده اند منتقل خواهند شد.