20 لیست نمره کلاسی

ویدئو آموزشی لیست نمره کلاسی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی لیست نمره کلاسی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی لیست نمره کلاسی کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید برای اساتید لیست نمره کلاسی صادر کنید.
توجه داشته باشید که برخی از طرح های لیست حضوروغیاب نیز ، مهارت های کلاسی را می تواند به انتهای لیست اضافه کند. در صورتی که شما تمایل به استفاده از این فرم دارید می توانید لیست کلاس های مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی کلید چاپ کلیک نمایید.