22 تقویم آموزشی

ویدئو آموزشی تقویم آموزشی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تقویم آموزشی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی تقویم آموزشی کلیک نمایید.
این فرم لیست جلسات هر کلاس را به صورت کامل مشخص می کند.
در این فرم ابتدا باید کلاس های خود را انتخاب کرده و سپس با انتخاب طراحی می توانید بر روی چاپ کلیک کنید.
توجه داشته باشید که می توانید از ترم و بازه تاریخی در انتخاب کلاس استفاده کنید.