23 سوابق اساتید

ویدئو آموزشی سوابق اساتید با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی سوابق اساتید با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی بر روی سوابق اساتید کلیک نمایید.
پس از ورود به فرم سیستم از شما درخواست می کند تا استادی را انتخاب کنید. پس از انتخاب اطلاعات تدریس آن را در موسسه به نمایش می گذارد.
همچنین در پایین لیست کلاس هایی که تا کنون تدریس کرده است نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آن در سمت چپ ، زبان آموزان آن نمایش داده می شود.